โซลูชั่นสำหรับสมาร์ทเรสเตอรองส์

info.thailand@ksher.net

02-150-0529 (ภาษาไทย) 090-415-9445(中文)

กรอกสมัครใช้งาน Th

เพียงแค่ท่านเริ่มสแกนใช้งาน Ksher Global สมาร์ทเรสเตอร์รองส์

ท่านจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ในการสั่งบริการที่ล้ำสมัย

เลือกฟังก์ชั่นได้หลากหลายภาษา

ในระบบ Ksher Global สมาร์ทเรสเตอร์รองส์ ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถกดเลือกภาษาได้หลากหลาย อาทิเช่น ภาษาไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส และอื่นๆ

สั่งอาหารแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

สามารถแปลงภาษาที่มีการออเดอร์จากผู้ใช้งาน ส่งตรงไปถึงพนักงานหรือแม้กระทั่งห้องครัว เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการรวมไปถึงลดปัญหาความผิดพลาดของการสื่อสารต่างภาษา

เลือกสรรวิธีชำระเงินที่หลากหลาย

รองรับการจ่ายเงินหลายช่องทาง อาทิ เงินสด บัตรเครดิต วีแชทเพย์ และช่องอื่นๆ เป็นการขยายขอบเขตการชำระเงินให้ผู้บริโภคใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

ให้บริการแก่ผู้ใช้งานจากทั่วโลก

ระบบนี้รองรับการสแกนโค้ดด้วย WeChat Alipay Twitter Line Facebook ซึ่งมีผู้ใช้ทั่วโลก

การสร้างแบรนด์

เว็บเพจร้านที่ครอบคลุม แสดงข้อมูลร้านของท่านและจุดเด่น สามารถเชื่อมต่อและมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่ก่อนเข้าร้าน ในร้าน และหลังจากออกจากร้าน

มีโปรโมชั่นเสริมอีกมากมาย

ส่งต่อข้อมูลจากการสั่งอาหารออนไลน์ เป็นการแสดงผลออเดอร์ในรูปแบบออฟไลน์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกรับ
โปรโมชั่นต่างๆของทางร้านได้ด้วย ช่วยเพิ่มระดับยอดออเดอร์และความพึงพอใจของผู้บริโภค

มีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่รองรับร้านค้าจำนวนมาก

สามารถแสดงรายงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ รายงานยอดขาย,จัดอันดับเมนู,คะแนนการให้บริการของพนักงาน,บริหารระบบเมนู,ระบบสมาชิก สามารถครอบคลุมการจำแนกสถิติต่างๆ

เครื่องมือช่วยสื่อสาร

ผู้ช่วยบอกทาง เพื่อนซี้ร้านอาหาร และอื่นๆ ครอบคลุมคำพูดที่ใช้บ่อยตั้งแต่ก่อนเข้าร้าน อยู่ในร้านถึงออกจากร้าน

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

เป็นได้มากกว่าการสื่อสาร

เป็นวิธีผสานการทำงานระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยสามารถสร้างโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆเช่น โปรโมชั่นใช้ครบลดทันที ใช้ครบแจกของแถม สุ่มรับของรางวัล หรือระบบคูปองออนไลน์หลายวิธี กระทั่งสามารถส่งต่อให้ลูกค้ากดรับหรือใช้งานในรูปแบบออฟไลน์เพิ่มประสิทธิภาพของยอดขายอย่างน้อย 150%

แบรนด์เหล่านี้ก็ใช้บริการ Ksher อยู่

โทรติดต่อสอบถามฟรี

02-150-0529 (ภาษาไทย)

099-415-9445(中文)

กรอกสมัครใช้งาน

กรอกสมัครใช้งาน